Uprawnienia energetyczne

W świetle zmienionych w ostatnim czasie przepisów prawnych dotyczących ważności wydanych uprawnień energetycznych, a także rozumiejąc zagrożenia jakie stale towarzyszą osobom zatrudnionym  w niezwykle odpowiedzialnym zawodzie elektryka - chcemy zaprosić wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w  organizowanych  przez nasze stowarzyszenie szkoleniach mających na celu podniesienie posiadanych umiejętności i kwalifikacji, a także ich weryfikację  dzięki której zdobędą państwo niezbędne uprawnienia które są  wymagane do pacy na stanowiskach związanych z eksploatacją i nadzorem urządzeń, instalacji i sieci.

Szczegółowy zakres i tematyka prowadzonych szkoleń dostępny jest w dziale Do pobrania w zakładce uprawnienia energetyczne.

UWAGA - UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE - ZMIANA OKRESU WAŻNOŚCI

Aktualnie uprawnienia energetyczne wydawane są na okres 5 lat - w tekście zaznaczony kursywą prezentujemy dokładne informację dotyczące wprowadzonych zmian.

Przypominamy iż zgodnie z ustawą wprowadzoną w dniu  4 marca 2005 r. która dotyczy  zmiany aktu prawnego Prawo Energetyczne oraz aktu prawnego Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2005 Nr 62. poz. 552), która obowiązuje od dnia  3 maja 2005 roku. Otrzymane przed wyżej wymienioną datą uprawnienia energetyczne tracą ważność w dniu 3 maja 2010 roku.

Sytuacja ta wynika wprost z brzmienia przepisów ustawy które wprowadzają pięcioletni okres ważności świadectw potwierdzających posiadanie  uprawnień energetycznych.

Zarówno osoby prywatne jak i inne podmioty ( instytucje i firmy) zapraszamy do skontaktowania się z jednym z naszych ośrodków w celu ustalenia zakresu jak i dogodnego dla państwa miejsca przeprowadzenia szkolenia po którym zdobędą państwo certyfikaty potwierdzające posiadanie ważnych uprawnień energetycznych.